Újra EU-s gép pályázati lehetőség – GINOP-2014

Prospera Europe

GINOP-2014

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése

I. A TÁMOGATÁS CÉLJA

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE

a) mikro-, kis-, és középvállalkozások,

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

c) magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl. a szolgáltató szektor, az építőipar és a bányászat kivételével), amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

III. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

Önállóan támogatható tevékenységek:

  1. Gyártáshoz kapcsolódó termelő eszközök beszerzése
    – Technológiai korszerűsítést eredményező, új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszközök beszerzése (200.000 Ft érték alatti csak az eszköz tartozéka lehet)
    Minimum a projekt összes elszámolható költségének 50%-át el kell érnie.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:(Csak termelő eszközök beszerzésével együtt)

1. Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszközök beszerzése
– új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszközök beszerzése (200.000 Ft érték alatti csak az eszköz tartozéka lehet)
Legfeljebb a projekt összes elszámolható költségének 25%-át érheti el.

2. Az új termelőeszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás:
Telekhatáron belüli infrastrukturális és ingatlan beruházás, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának:
– Infrastruktúra építése, fejlesztése
– Ingatlan építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése.
A támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte.

Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel, érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági elvárásoknak kell megfelelnie:
– az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása).
– az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni. 
Legfeljebb nettó 190.000,- Ft/nm költség tervezhető/elszámolható maximális kiadásként.

3. Információs technológia-fejlesztés:
– Hardver – egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése
– Termelési kapacitáshoz kapcsolódó szoftverek beszerzése

4. A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know- how beszerzések

FONTOS: minden költségtétel alátámasztására 3 db, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges!

IV. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE, ÖSSZEGE

A támogatás formája: 
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás). 
A támogatás mértéke: maximum az összes elszámolható nettó költség 50%-a az alábbi regionális támogatási térkép figyelembe vételével:

Az igényelhető támogatás összege:

– minimum 10.000.000 Ft, maximum 100.000.000 Ft

Önrész: a pályázónak legalább a projekt ÁFA nélküli összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie (nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás).

Előleg: Jelen pályázati felhívás keretében legalább 20 000 000 Ft támogatási összeg megítélése esetén előleg igényelhető.

V. A PÁLYÁZTOK BENYÚJTÁSA, MEGKEZDÉSE, BEFEJEZÉSE

A pályázatok benyújtása 2014. november 10-től lehetséges.

Támogatás a pályázat benyújtását követő napot megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdhető.

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 12 hónapon belül (a kettő közül a korábbi időpont az irányadó).

Részletes ügyféltájékoztató letöltése

Pályázatírással és pályázati projekt menedzseléssel keresse a Prospera Kft.